DEKANIMIZIN MESAJI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, 2004’den günümüze kadar dünyadaki yenilik ve değişimleri yakından izlemekte, programlarını ve hedeflerini çağın gerekliklerine göre güncellemektedir.
Bu bakış açısıyla öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri ortam ve olanaklar sağlanırken, sanat ve tasarım alanında evrensel değerlere sahip çağdaş sanatçı/tasarımcı adayları yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim-öğretim yanında uluslararası sempozyum, sergi, çalıştay, konferans v.d. etkinlikler düzenleyerek toplumumuzla buluşturmayı görev edinmekte, öğretim elemanı ve öğrencilerimizin elde ettiği başarılar ile daha da üst basamaklara doğru yol almaktadır. 
>