Kurullar/Komisyonlar

Birim Düzeyinde Kurul/Komisyonları Listesi

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

 • Prof.Dr. ALİ OSMAN GÜNDOĞAN - Başkan
 • Doç.Dr. FATMA BETÜL KARAKAYA - Üye
 • Doçent CANAN ZÖNGÜR - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜLNUR YILMAZ CEVİZ - Üye
 • Prof.Dr. ENİS TİMUÇİN TAN - Üye
 • Profesör MUSA KÖKSAL - Üye
 • Profesör BURCU KARABEY - Üye
 • Doçent BARIŞ YILMAZ - Üye

FAKÜLTE KURULU

 • Prof.Dr. ALİ OSMAN GÜNDOĞAN - Başkan
 • Profesör EROL TURGUT - Üye
 • Profesör MUSA KÖKSAL - Üye
 • Profesör ESRA SAĞLIK ŞENALP - Üye
 • Doçent CANAN ZÖNGÜR - Üye
 • Profesör BURCU KARABEY - Üye
 • Prof.Dr. ALİMCAN ZİYAİ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi SAVAŞ ÖZTÜRK - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜLNUR YILMAZ CEVİZ - Üye
 • Prof.Dr. ERHUN ŞENGÜL - Üye
 • Prof.Dr. ENİS TİMUÇİN TAN - Üye
 • Doçent NİLAY ÖZSAVAŞ ULUÇAY - Üye
 • Doçent BARIŞ YILMAZ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi BERKE SOYUER - Üye

BİRİM DANIŞMA KURULU

 • Prof.Dr. ALİ OSMAN GÜNDOĞAN - Başkan
 • Doçent CANAN ZÖNGÜR - Üye
 • Profesör BURCU KARABEY - Üye
 • Doğan Karataş - Üye
 • Oğulcan Çelik - Üye
 • Deniz Cantürk - Üye
 • Serdar Benli - Üye
 • Ali Çakır - Üye
 • Derya Büyükkuşoğlu - Üye
 • Tarık Pabuççuoğlu - Üye
 • Erdal Demirci - Üye
 • Ercan Altuğ Yılmaz - Üye

DR. ÖĞR. ÜYESİ ALIMI ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 • Prof.Dr. ALİ OSMAN GÜNDOĞAN - Başkan
 • Prof.Dr. ERHUN ŞENGÜL - Üye
 • Doç.Dr. FİLİZ ÇEVİK TAN - Üye

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

 • Prof.Dr. ALİ OSMAN GÜNDOĞAN - Başkan
 • Doçent CANAN ZÖNGÜR - Üye
 • Fakülte Sekreteri GÜLNUR YILMAZ CEVİZ - Üye
 • Doçent NİLAY ÖZSAVAŞ ULUÇAY - Üye
 • Doç.Dr. FİLİZ ÇEVİK TAN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi HAFİZE NEYYİRE DEREOĞLU - Üye
 • Doç.Dr. AYŞE CANBOLAT - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi GÜLŞAH BAYRAKTAR - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi BERKE SOYUER - Üye

BİRİM AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

 • Profesör ESRA SAĞLIK ŞENALP - Başkan
 • Doç.Dr. FATMA BETÜL KARAKAYA - Üye
 • Profesör MUSA KÖKSAL - Üye
 • Profesör EROL TURGUT - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi SAVAŞ ÖZTÜRK - Üye
 • Prof.Dr. ALİMCAN ZİYAİ - Üye
 • Profesör BURCU KARABEY - Üye
 • Prof.Dr. ERHUN ŞENGÜL - Üye
 • Doçent NİLAY ÖZSAVAŞ ULUÇAY - Üye
 • Doçent DENİZ CEMAL KOŞAR - Üye
 • Doçent BARIŞ YILMAZ - Üye
 • Doç.Dr. FİLİZ ÇEVİK TAN - Üye
 • Doç.Dr. TOGAY ŞENALP - Üye
 • Doçent DEVRİŞ ERGÜN - Üye
 • Doç.Dr. ORHAN TEKİN - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi BERKE SOYUER - Üye
 • Öğr.Gör.Dr. BURAK PEKÜN - Üye
 • Öğretim Görevlisi ALİ AZİZ ÇÖLOK - Üye
 • Araş.Gör.Dr. DİDAR EZGİ ÖZDAĞ - Üye

AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ TESPİT VE UYGULAMA KOMİSYONU

 • Profesör MUSA KÖKSAL - Başkan
 • Profesör ESRA SAĞLIK ŞENALP - Üye
 • Profesör EROL TURGUT - Üye
 • Doç.Dr. FİLİZ ÇEVİK TAN - Üye
 • Doç.Dr. TOGAY ŞENALP - Üye
 • Doç.Dr. ORHAN TEKİN - Üye
 • Doçent DENİZ CEMAL KOŞAR - Üye
 • Doçent BARIŞ YILMAZ - Üye
 • Doktor Öğretim Üyesi GÜLŞAH BAYRAKTAR - Üye
 • Öğretim Görevlisi SALİH AKMAN - Üye
 • Öğretim Görevlisi COŞKUN TÜRK - Üye
  >