Yönetim

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ YÖNETİMİ

Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN (Dekan V.)
 
                           Doç. Canan ZÖNGÜR                             Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül KARAKAYA 
(Dekan Yardımcısı)                                                (Dekan Yardımcısı)
                                                             
                                                                                                                                                                                         
 

Gülnur YILMAZ CEVİZ  (Fakülte Sekreteri)

  
 
>