DEKANIMIZIN MESAJI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 2001 yılında 21.07.1995 tarih ve 22350 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2809 sayılı kanunun ek 30. maddesi ile kurulmuş, 17.11.2003 tarihinde yapılan dekan atamasıyla tüzel kişilik kazanmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25.07.2003 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.04.01-1634 31.07.2003 016540 Sayılı yazıları ile Resim ve Grafik Bölümleri ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03.01.01-1106 17.05.2005 010123 Sayılı yazısı ile Heykel Bölümü kurulmuştur. Her bölüme 10’ar öğrenci alınmıştır.

Okulumuz 2004 – 2005 öğretim yılına 12 Ekim 2004 tarihinde açılışı yapılan Bodrum Çarşı Meydanındaki Belediye Bedesteni yanındaki binada eğitim-öğretime başlamıştır. 2009 yılından bu yana Ortakent Yerleşkesinde hizmet vermektedir. 2013 Yılında Sahne Sanatları Bölümü, 2018 Yılında Seramik Bölümü ve son olarak da 2021 yılında Dijital Oyun Tasarımı Bölümü açılmıştır.
Fakültemizde Grafik Bölümü, Heykel Bölümü, Resim Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü, Seramik Bölümü, Dijital Oyun Tasarımı Bölümü ve Temel Eğitim Bölümü olmak üzere 7 bölüm bulunmaktadır.  
Fakültemiz eğitim-öğretim dili Dijital Oyun Bölümü’nde %30 İngilizcedir, diğer bölümlerimizde ise %100 Türkçedir. Fakültemiz Dijital Oyun Tasarımı Bölümü’ne merkezi yerleştirme sınavı ile diğer bölümlerimize ise yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerimiz Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kampüsünde Yabancı Dil Hazırlık programında eğitim almaktadırlar. Fakültemiz Bölümlerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle 456 öğrenci eğitim görmektedir. 
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültemizin misyonu, evrensel düşünce ve değerlere sahip, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak çağdaş, yaratıcı, özgür bireyler yetiştirmektir. Fakültemiz vizyonu ise ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, yetiştirdiği yaratıcı bireylerle sanatın toplumda etkin ve yaygın konuma gelmesinde öncülük eden bir eğitim kurumu olmaktır. 
Bu misyon ve vizyon çerçevesinde eğitim-öğretim ile Kalite ve Akreditasyon çalışmalarını sürdüren fakültemiz bölümlerinden Grafik Bölümümüz akran değerlendirme ve öz değerlendirme süreçlerini gerçekleştirmiştir. Güzel Sanatlar alanında akreditasyon işlemlerini yürüten SATEAD tarafından değerlendirilmek üzere bölümlerimiz çalışmalarına devam etmektedir, süreçlerini tamamladıklarında başvurularını yapmaları planlanmaktadır. Akredite bölümlerimizn sayılarını arttırarak öğrencilerimizin evrensel standartlarda akredite edilmiş programlardan mezun olmalarını hedeflemekteyiz. Fakültemizin tüm bölümlerinde Erasmus, Farabi, Mevlana gibi öğretim üyesi ve öğrenci hareketliliği programları aracılığıyla öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası boyutta katılımları sağlanmaktadır. Hali hazırda Erasmus anlaşmalarımızın olduğu ülkeler İspanya, Polonya, İtalya, Romanya, Macaristan’dır. Erasmus anlaşmamız olan uluslararası kurumların listesine (http://erasmus.mu.edu.tr/Newfiles/112/Content/Anla%C5%9Fma%20Listesi%20SON_pdf.pdf) adresinden ulaşılabilmektedir. 
Öğrencilerimiz akademik kariyerleri ve eğitim-öğretim açısından kaliteli bir ortam sunmayı hedefleyen fakültemiz, öğrenci topluluklarını ve öğrenci projelerini desteklemektedir. Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci toplulukları Bodrum Binicilik Topluğu, Bodrum Müzikal Topluluğu, Bodrum Oyun Topluluğu, Seramik Sanatı ve Öğrenci topluluğu, Heykel Topluluğu’ndan, oluşmaktadır. Fakültemiz bünyesinde bulunan öğrenci topluluklarına düzenledikleri faaliyetlerde destek verilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz üniversitemiz bünyesinde kurulan tüm öğrenci toplulukları listesine (https://sksd.mu.edu.tr/tr/ogrenci-topluluklari-1856) adresinden ulaşabilmektedirler. Fakültemiz bünyesinde bölümlerimiz tarafından eğitim-öğretim sürecinde düzenlenen kariyer etkinliklerine öğrencilerimizin katılımı sağlanmaktadır. TÜBİTAK 2209a ve 2209b Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı’na başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz akademik danışmanları tarafından desteklenmektedir. Fakültemiz öğrencileri alanlarında düzenlenen sanat ve tasarım yarışmalarına çalışmaları ile katılarak, jürili etkinliklerde seçilerek ve ödüller alarak fakültemizi gururlandırmışlardır. Fakültemizde gerçekleştirilen tüm sanatsal-bilimsel faaliyetler üniversitemiz yıllık faaliyet raporuna eklenmektedir. 
Ayrıca Fakültemiz tarafından her iki yılda bir Uluslararası Sanat Sempozyumları düzenlenerek ve yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli bir dergi olan Bodrum Sanat ve Tasarım Dergisi ile sanat alanında katkılar sağlanmaktadır (https://dergipark.org.tr/en/pub/bodrum).
Fakültemiz lisans programları yanı sıra Sosyal Bilimler Enstitüsü’na bağlı olarak yürütülen Resim Ana Sanat Dalı, Seramik Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı, Heykel Ana Sanat Dalı, Grafik Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans, Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik programları bulunmaktadır. 
Fakültemiz öğretim kadrosu sanat ve tasarım alanında yetkin, genç ve dinamik, ulusal ve uluslararası etkinliklerde aktif olarak yer alan sanatçı/tasarımcı akademisyenlerden oluşmaktadır. Fakültemiz kadrosunda 7 Profesör, 9 Doçent,7 Doktor Öğretim Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi, 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 36 öğretim elemanı, 12 İdari personel görev yapmaktadır.