Yönetim

Güzel Sanatlar Fakültesi Yönetimi
Prof. Erol Turgut (Dekan)

Prof. Burcu Karabey                                                            Doç. Musa Köksal
 (Dekan Yardımcısı)                                                              (Dekan Yardımcısı)
                                                             
                                                                                                                                                      

 

Gülnur Yılmaz Ceviz  (Fakülte Sekreteri)

 
>