Akademik Personel

Enis Timuçin TAN
Prof.Dr.
Grafik Bölümü
Erol TURGUT
Prof.
Dekan / Grafik Bölüm Başkanı / Sahne Sanatları Bölüm Başkan V.
Alimcan ZİYAİ
Prof.Dr.
Temel Eğitim Bölüm Başkanı
Burcu KARABEY
Prof.
Dekan Yardımcısı / Seramik Bölüm Başkanı
Musa KÖKSAL
Doç.
Dekan Yardımcısı / Resim Bölüm Başkanı
Erhun ŞENGÜL
Doç.Dr.
Resim Bölümü
Esra SAĞLIK
Doç.
Heykel Bölüm Başkanı
Filiz ÇEVİK
Doç.Dr.
Sahne Sanatları Bölümü
Derviş ERGÜN
Doç.
Heykel Bölümü
Barış YILMAZ
Doç.
Resim Bölümü
Orhan TEKİN
Doç.Dr.
Heykel Bölümü
Togay Şenalp
Doç.Dr.
Sahne Sanatları Bölümü
Canan Zöngür
Doç.
Heykel Bölümü
Neşe KIRDEMİR
Doktor Öğretim Üyesi
Grafik Bölümü
Hafize Neyyire Dereoğlu
Doktor Öğretim Üyesi
Grafik Bölümü
Sevdiye KADIOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
Heykel Bölümü
Betül Karakaya
Doktor Öğretim Üyesi
Seramik Bölümü
Ayşe CANBOLAT
Doktor Öğretim Üyesi
Seramik Bölümü
Gülşah Bayraktar
Doktor Öğretim Üyesi
Resim Bölümü
Nevin YALÇIN BELDAN
Öğr.Gör.Dr.
Coşkun Türk
Öğretim Görevlisi
Grafik Bölümü
Burak PEKÜN
Öğr.Gör.Dr.
Salih Akman
Öğretim Görevlisi
Grafik Bölümü
Deniz C. Koşar
Araş.Gör.Dr.
Heykel Bölümü
Almıla YILDIRIM
Araştırma Görevlisi
Grafik Bölümü
Esra Tuncalı
Araştırma Görevlisi
Grafik Bölümü
Elif Köse
Araştırma Görevlisi
Resim Bölümü
Didar Ezgi Özdağ
Araş.Gör.Dr.
Seramik Bölümü
>